Uradni Podpis

Splošne informacije

Uradni podpis je pravno veljaven elektronski podpis (oznaka) organa, ki ga uporablja za odločbe in druge opravke v vidni obliki. To je znak za prejemnika, da gre za uradni dokument imenovanega urada.

Uradni podpis je vizualno predstavljen s figurativno oznako organa (primerljivo z "okroglim žigom") in opombo, da je dokument uradno podpisan. To zagotavlja, da dokument prihaja od zadevnega organa.

Mehanizmi preverjanja za podpis in možnost preverjanja za izpis mora zagotoviti organ.

Uradni podpis občine Borovlje po § 19 Zakon o e-vladi (E-GovG)

Diagramm, Logo

Dokumenti, ki jih je občina Borovlje uradno pripravila z elektronskimi sredstvi, imajo uradni podpis občine Borovlje.

Uradni podpis se lahko uporablja za odločbe in druge odpuste s strani organa in je znak, da gre za uradni dokument imenovanega organa.

To je izraženo v potrdilu o podpisu s posebnim atributom ("upravna lastnina") in vizualizirano s figurativno oznako organa.

V skladu s § 19 E-GovG mora uradni podpis v dokumentu biti prikazan s

  • figurativno oznako organa,
  • opombo, da je dokument uradno podpisan, in
  • načinom preverjanja uradnega podpisa.

Videz uradnega podpisa občine Borovlje, vključno s figurativno oznako občine Borovlje, je prikazan spodaj in služi za preverjanje dokumenta. Velikost se lahko glede na dokument razširi, figurativna oznaka se lahko prikaže tudi črno-belo na izpisih.

Grafische Benutzeroberfläche, Text, Anwendung, E-Mail

Preverjanje uradno podpisanega elektronskega dokumenta

Elektronski podpis na elektronskem dokumentu je mogoče preveriti s funkcijo preverjanja podpisa s programom Adobe-Acrobat-Reader ali s kompatibilno programsko opremo.

Na spletni strani www.signaturpruefung.gv.at je na voljo centralna inšpekcijska služba za uradno podpisane elektronske dokumente, ki jih upravlja Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH. Tam se elektronski dokument lahko naloži in tako uradni podpis preveri.

Preverjanje uradno podpisanega pisnega dokumenta

Če je dokument na voljo le v pisni obliki, lahko zahtevate preverjanje s telefonsko številko, prikazano v glavi dokumenta. Prosimo, pripravite ustrezni dokument.